Kontakt

Kulturno društvo Graška Gora
Graška Gora 26
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Telefon:
03 / 891 30 00

Mobilni telefon:
031 / 614 280

E-pošta:
info@festival-gg.si


Zadnje novice

Tonska vaja - informacije ansamblom

TONSKA VAJA: 12.00-15:00 Tonska vaja je obvezna za vse ansamble in bo potekala po nasledn...

Graška Gora poje in igra 2018 - informacije

Kulturno društvo Graška Gora organizira tradicionalni, že 43. mednarodni fes...

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE NA FESTIVALU

GRAŠKA GORA POJE IN IGRA 2018

43. mednarodni festival narodno-zabavne glasbe

 - Graška Gora, petek, 17. avgust 2018 -

 

1. Na javni razpis se lahko prijavijo ansambli iz Slovenije in tujine, ki izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje. Namen festivala je vzpodbujati izvirnost avtorjev glasbe, tekstopiscev in aranžerjev ter kakovost izvedbe skladb.

2. Vsak ansambel lahko sodeluje v razpisu z več lastnimi skladbami, na samem festivalu pa ansambel nastopi z dvema (2) lastnima skladbama, ki jih odobri in ocenjuje strokovna komisija in sicer:

 • a.) prva skladba je lahko ali nova ali stara (že javno predvajana) skladba prijavljenega ansambla,
 • b.) druga mora biti nova, še ne objavljena vokalno-instrumentalna skladba; besedilo še ni bilo objavljeno, melodija ni bila javno predvajana, torej bo skladba na festivalu prvič javno izvajana.*

  *Prednost pri izbiri skladb se daje drugačnosti, novi viziji v narodno-zabavni glasbi, izvirni priredbi oz. aranžmaju. Melodija, priredba in besedilo te skladbe se poteguje za avtorske nagrade. To skladbo v prijavi označi ansambel pod oznako: nova / festivalska skladba.
   

3. Skladba je lahko dolga največ štiri (4) minute

4. Skladba ne sme biti narejena s pomočjo elektronskih glasbil ter drugih elektronskih pripomočkov, na festivalu mora biti izvedena tako, kot je predložena na studijskem posnetku.

5. Komisija za besedila bo ocenjevala samo tekste tekmovalnih skladb, ki bodo napisani v slovenskem jeziku ali kateremkoli slovenskem narečju ter bodo na festivalu tako tudi izvedeni.

6. Dokončen izbor sprejetih ansamblov bo opravljen do 3. 6. 2018. Izbrani ansambli sodelovanja ne morejo odpovedati (razen v slučaju bolezni ali druge višje sile), prav tako ne morejo spreminjati že izbranih skladb.

7. PRIJAVITELJI MORAJO POSLATI:

 • a.) popolno izpolnjeno prijavnico,
 • b.) podpisano izjavo avtorjev, izvajalcev in založnikov s katero:
  • i.) zagotavljajo, da gre za njihovo izvirno delo ter da v zvezi s tem sprejmejo moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator festivala,
  • ii.) zagotavljajo, da tekmovalna skladba ni bila še nikoli javno predvajana ali objavljena v kakršnikoli obliki,
  • iii.) dovoljujejo objavo prijavljenih skladb na nosilcih zvoka in slike (za izdajo zgoščenke ter snemanja TV oddaje) in za omenjeno nimajo posebnega zahtevka.
 • c.) natipkani besedili obeh skladb (na izvodih ne sme biti imen avtorjev ter imena ansambla),
 • d.) demo posnetke prijavljenih skladb**,
 • e.) opis (predstavitev, zgodovina, uspehi) in eno sliko ansambla.

** Izbrani ansambli bodo morali najkasneje do 15. 7. 2018 poslati studijski posnetek nove skladbe (v formatu WAV 16 ali 24 bit).

8. Vrstni red nastopajočih določi strokovna komisija in organizator.

9. Ansambli, ki tekmujejo na festivalu, morajo ostati do konca podelitve priznanj in nagrad v tekmovalnih oblačilih.

10. Festival snema RTV Slovenija.

11. Ansambel, ki bo kršil razpisne pogoje bo diskvalificiran in izločen za možnost nadaljnjega sodelovanja na festivalih Graška Gora poje in igra.

12. Nagrade, plakete in priznanja, ki bodo na festivalu podeljene***:

 • zlati, srebrni in bronasti pastirčki,
 • nagrada in pokal za absolutnega zmagovalca festivala,
 • nagrada in pokal za zmagovalca občinstva,
 • nagrada in priznanje za najboljše besedilo ter priznanje za drugo in tretje najboljše besedilo,
 • nagrada za najbolj svežo oz. izvirno melodijo,
 • nagrada za najboljšo priredbo (aranžma),
 • plaketa ali posebno priznanje Kulturnega društva Graška Gora.

*** Vse nagrade (razen nagrade občinstva in plakete ali posebnega priznanja Kulturnega društva Graška Gora) določi strokovna komisija. Nagrado oz. priznanje za najboljše besedilo, svežo oz. izvirno melodijo ter najboljšo priredbo prejmejo avtorji skladb. Če skladba na festivalu ni izvajana (zaradi odpovedi ansambla), le ta ne more prejeti nagrade

14. Prijave sprejemamo do 20. maja 2018, na naslov: KD Graška Gora, Graška Gora 26, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, prijava pa je lahko oddana tudi samo elektronsko na e-poštni naslov info@festival-gg.si.

Drago Plazl,
predsednik KD Graška Gora in vodja festivala


Razpis in prijavnico lahko snamete tukaj:


 

Sporočilo za javnost o anonimnem naboru besedil za skladbe narodno-zabavnega žanra za festival GRAŠKA GORA POJE IN IGRA 2018

Kulturno društvo Graška Gora bo v skrbi za kvalitetna besedila narodno – zabavnih skladb na festivalu Graška Gora poje in igra 2018, do 20. marca 2018, v anonimnem postopku zbiralo še ne-uglasbena in neobjavljena besedila.

Ansambli, ki želijo na festivalu sodelovati s kvalitetnim besedilom, bodo imeli (od predvidoma 26. 3. 2018 dalje) možnost izbire kvalitetnega besedila iz nabora prejetih besedil pri organizatorju. Koliko kvalitetnih besedil bo na voljo pri organizatorju, bo odvisno od tega, kako se bodo odzvali pisci besedil.

Postopek je plod večmesečnih snovanj z nekaterimi uveljavljenimi avtorji in člani Društva pesnikov slovenske glasbe.

Besedila pošljite na naslov Kulturno društvo Graška Gora, Graška Gora 26, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu.

Besedila morajo biti v slovenskem jeziku in morajo ustrezati uveljavljenim jezikovnim standardom za ta glasbeni žanr in sicer za festivalske skladbe, zvrsti polke ali valčka, v običajni dolžini, vendar ne več, kot 4 minute.

Vsakdo lahko pošlje svoja besedila na ta nabor, z upoštevanjem spodnjih navodil:

 1. Avtorice in avtorji naj posamezna besedila v dveh natisnjenih izvodih pošljejo v zaprti kuverti na naslov organizatorja. V vsaki pošiljki je lahko samo eno besedilo.
 2. Vsak avtor lahko na ta način pošlje največ dve besedili.
 3. Vsako besedilo naj bo na vsakem izvodu označeno samo s šifro. Besedila označena z imenom in priimkom avtorja, bo organizator izločil.
 4. Poleg dveh izvodov besedila mora avtor v kuverto vložiti še eno, zapečateno kuverto, označeno z isto šifro. Svoje avtorske podatke (ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefon), naj vloži v kuverto in jo zapečati.
 5. Avtor lahko na besedilu označi tudi zvrst skladbe: polka ali valček.
 6. Postopek odpiranja, ocenjevanja, vročanja izbranih besedil ansamblom in obveščanje avtorjev, bo v anonimnem postopku opravila pristojna oseba organizatorja, ki bo tudi član strokovne komisije organizatorja za izbor najboljšega besedila festivala.
 7. Pristojna oseba s strani organizatorja, določena za ta namen, je literarni ustvarjalec in pisec besedil Peter Rezman. Za pojasnilo morebitnih nejasnosti v tem sporočilu, je na voljo njegov e-naslov: peter.rezman@gmail.com.

Po končanem izboru avtorji neizbranih besedil prosto razpolagajo s svojimi besedili.

Organizator ne pozna avtorstva besedil do končne izbire ansamblov za tekmovalni program na festivalu in nima do piscev besedil nobenih materialnih obveznosti.

Urejanje obveznosti, ki izhajajo iz avtorskih pravic, urejata med sabo avtor-ica besedila in ansambel samostojno.