Kontakt

Kulturno društvo Graška Gora
Graška Gora 26
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Telefon:
03 / 891 30 00

Mobilni telefon:
031 / 614 280

E-pošta:
info@festival-gg.si


Novice in dogodki

07. januar 2014

Graška Gora poje in igra 2014 - javni razpis

Izšel je

Javni razpis za sodelovanje na 39. mednarodnem festivalu narodno-zabavne glasbe

GRAŠKA GORA POJE IN IGRA 2014

Graška Gora, 17. avgust 2014 ob 14h 

1. Na javni razpis se lahko prijavijo ansambli iz Slovenije in tujine, ki izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje. Namen festivala je vzpodbujati izvirnost avtorjev glasbe, tekstopiscev in aranžerjev ter kakovost izvedbe skladb.

2. Vsak ansambel lahko sodeluje v razpisu z več lastnimi skladbami, na samem festivalu pa ansambel nastopi z dvema (2) skladbama, ki jih odobri in ocenjuje strokovna komisija in sicer:

 • a.) prva skladba je lahko nova ali že posneta oz. javno predvajana skladba prijavljenega ansambla,
 • b.) druga mora biti nova, še ne objavljena vokalno-instrumentalna skladba; besedilo še ni bilo objavljeno, melodija ni bila javno predvajana, torej bo na festivalu skladba prvič javno izvajana.
  Prednost se daje drugačnosti, novi viziji v narodno-zabavni glasbi, izvirni priredbi oz. aranžmaju. Ta skladba oziroma priredba se poteguje tudi za posebno nagrado strokovne žirije - nagrada bo podeljena za najbolj svežo in izvirno melodijo ali priredbo ali izvedbo. To skladbo v prijavi označi ansambel pod oznako: tekmovalna skladba. 

3. Skladba je lahko dolga največ štiri (4) minute.

4. Skladba ne sme biti narejena s pomočjo elektronskih glasbil ter drugih elektronskih pripomočkov, na festivalu mora biti izvedena tako, kot je predložena na studijskem posnetku.

5. Komisija za besedila bo ocenjevala samo tekste tekmovalnih skladb, ki bodo napisani v slovenskem jeziku ali kateremkoli slovenskem narečju ter bodo na festivalu tako tudi izvedeni.

6. Dokončen izbor sprejetih ansamblov bo opravljen do 01. 06. 2014. Izbrani ansambli sodelovanja ne morejo odpovedati (razen v slučaju bolezni ali druge višje sile), prav tako ne morejo spreminjati že izbranih skladb.

7.     Prijavitelji morajo poslati:

 • a.) popolno izpolnjeno prijavnico,
 • b.) tri (3) izvode natipkanega besedila obeh skladb (na izvodih ne sme biti imen avtorjev ter imena ansambla),
 • c.) demo ali studijski posnetek prve skladbe,
 • d.) dokončni studijski zmiksan posnetek tekmovalne skladbe na zgoščenki (WAV 16 ali 24 bit ali MP3 320 kbps),
 • e.) opis (predstavitev, zgodovina, uspehi) in eno sliko ansambla.

O.p.: Vse zgoraj našteto pošljite tudi na e-poštni naslov info@festival-gg.si.

8. Po opravljenem izboru morajo ansambli, ki so sprejeti na festival, poslati še:

 • a.) podpisano izjavo avtorjev glasbe in besedila, s katero zagotavljajo, da gre za njihovo izvirno delo ter da v zvezi s tem sprejmejo moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator festivala,
 • b.) podpisano izjavo, s katero vsi avtorji in izvajalci zagotavljajo, da tekmovalna skladba ni bila še nikoli javno predvajana ali objavljena v kakršnikoli obliki,
 • c.) podpisano izjavo, s katero avtorji, izvajalci in njihove morebitne založbe dovoljujejo objavo prijavljenih skladb na nosilcih zvoka in slike (za izdajo festivalske zgoščenke ter snemanja TV oddaje) in za omenjeno nimajo posebnega zahtevka.

* Izjave bo pripravil organizator in bodo na voljo tudi na spletni strani.

9. Vrstni red nastopajočih določi strokovna komisija in organizator.

10. Ansambli, ki tekmujejo na festivalu, morajo ostati do konca podelitve priznanj v tekmovalnih oblačilih.

11. Festival snemata radio in televizija, izšla bo tudi festivalska zgoščenka s sprejetimi novimi tekmovalnimi skladbami.

12. Ansambel, ki bo kršil razpisne pogoje bo diskvalificiran in izločen za možnost nadaljnjega sodelovanja na festivalih Graška Gora poje in igra. 

13. Nagrade, plakete in priznanja, ki bodo na festivalu podeljene:

 • zlati, srebrni in bronasti pastirčki,
 • nagrada in pokal za absolutnega zmagovalca festivala,
 • priznanje in pokal za najboljšega debitanta,
 • nagrada in pokal za zmagovalca občinstva,
 • priznanje in plaketa za najboljše besedilo ter priznanje za drugo in tretje najboljše besedilo,
 • plaketa za najbolj svežo oz. izvirno melodijo,
 • plaketa za najboljšo priredbo (aranžma).

O.p.: Vse nagrade razen nagrado občinstva določi strokovna komisija. Plaketo oz. priznanje za najboljše besedilo, svežo oz. izvirno melodijo ter najboljšo priredbo prejmejo avtorji skladb. Če skladba na festivalu ni izvajana (zaradi odpovedi ansambla), le ta ne more prejeti nagrade.

14. Prijave sprejemamo do 15. maja 2014, na naslov: KD Graška Gora, Graška Gora 26, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu.

Drago Plazl,
predsednik KD Graška Gora in vodja festivala


Razpis in prijavnico lahko snamete tukaj: