Kontakt

Kulturno društvo Graška Gora
Graška Gora 26
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Telefon:
03 / 891 30 00

Mobilni telefon:
031 / 614 280

E-pošta:
info@festival-gg.si


Novice in dogodki

01. februar 2017

Graška Gora poje in igra 2017 - javni razpis

Ansamble in avtorje obveščamo, da je izšel

Javni razpis za sodelovanje na 42. mednarodnem festivalu narodno-zabavne glasbe

GRAŠKA GORA POJE IN IGRA 2017

Graška Gora, 18. avgust 2017

1. Na javni razpis se lahko prijavijo ansambli iz Slovenije in tujine, ki izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje. Namen festivala je vzpodbujati izvirnost avtorjev glasbe, tekstopiscev in aranžerjev ter kakovost izvedbe skladb.

2. Vsak ansambel lahko sodeluje v razpisu z več lastnimi skladbami, na samem festivalu pa ansambel nastopi z dvema (2) skladbama, ki jih odobri in ocenjuje strokovna komisija in sicer:

 • a.) prva skladba je lahko ali nova ali stara (že javno predvajana) skladba prijavljenega ansambla,
 • b.) druga mora biti nova, še ne objavljena vokalno-instrumentalna skladba; besedilo še ni bilo objavljeno, melodija ni bila javno predvajana, torej bo skladba na festivalu prvič javno izvajana.
  Prednost pri izbiri skladb se daje drugačnosti, novi viziji v narodno-zabavni glasbi, izvirni priredbi oz. aranžmaju. Melodija, priredba in besedilo te skladbe se poteguje za: najbolj svežo oz. izvirno melodijo, najboljšo priredbo (aranžma) in najboljše besedilo. To skladbo v prijavi označi ansambel pod oznako: nova / festivalska skladba.  

3. Skladba je lahko dolga največ štiri (4) minute.

4. Skladba ne sme biti narejena s pomočjo elektronskih glasbil ter drugih elektronskih pripomočkov, na festivalu mora biti izvedena tako, kot je predložena na studijskem posnetku.

5. Komisija za besedila bo ocenjevala samo tekste tekmovalnih skladb, ki bodo napisani v slovenskem jeziku ali kateremkoli slovenskem narečju ter bodo na festivalu tako tudi izvedeni.

6. Dokončen izbor sprejetih ansamblov bo opravljen do 5. 6. 2017. Izbrani ansambli sodelovanja ne morejo odpovedati (razen v slučaju bolezni ali druge višje sile), prav tako ne morejo spreminjati že izbranih skladb.

7.  PRIJAVITELJI MORAJO POSLATI:

 • a.) popolno izpolnjeno prijavnico,
 • b.) podpisano izjavo avtorjev, izvajalcev in založnikov s katero:
  • 1.) zagotavljajo, da gre za njihovo izvirno delo ter da v zvezi s tem sprejmejo moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator festivala,
  • 2.) zagotavljajo, da tekmovalna skladba ni bila še nikoli javno predvajana ali objavljena v kakršnikoli obliki,
  • 3.) dovoljujejo objavo prijavljenih skladb na nosilcih zvoka in slike (za izdajo zgoščenke ter snemanja TV oddaje) in za omenjeno nimajo posebnega zahtevka.
 • c.) natipkani besedili obeh skladb (na izvodih ne sme biti imen avtorjev ter imena ansambla),
 • d.) demo posnetke prijavljenih skladb**,
 • e.) opis (predstavitev, zgodovina, uspehi) in eno sliko ansambla.

** Izbrani ansambli bodo morali najkasneje do 15. 7. 2017 poslati studijski posnetek nove skladbe (v formatu WAV 16 ali 24 bit).

8. Vrstni red nastopajočih določi strokovna komisija in organizator.

9. Ansambli, ki tekmujejo na festivalu, morajo ostati do konca podelitve priznanj v tekmovalnih oblačilih.

10. Festival snemata radio in televizija

11. Ansambel, ki bo kršil razpisne pogoje bo diskvalificiran in izločen za možnost nadaljnjega sodelovanja na festivalih Graška Gora poje in igra.

12. Nagrade, plakete in priznanja, ki bodo na festivalu podeljene:***

 • zlati, srebrni in bronasti pastirčki,
 • nagrada in pokal za absolutnega zmagovalca festivala,
 • nagrada in pokal za zmagovalca občinstva,
 • priznanje in plaketa za najboljše besedilo ter priznanje za drugo in tretje najboljše besedilo,
 • plaketa za najbolj svežo oz. izvirno melodijo,
 • plaketa za najboljšo priredbo (aranžma).
 • plaketa ali posebno priznanje Kulturnega društva Graška Gora.

*** Vse nagrade (razen nagrade občinstva in plakete ali posebnega priznanja Kulturnega društva Graška Gora) določi strokovna komisija. Plaketo oz. priznanje za najboljše besedilo, svežo oz. izvirno melodijo ter najboljšo priredbo prejmejo avtorji skladb. Če skladba na festivalu ni izvajana (zaradi odpovedi ansambla), le ta ne more prejeti nagrade.

14. Prijave sprejemamo do 20. maja 2017, na naslov: KD Graška Gora, Graška Gora 26, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, prijava pa je lahko oddana tudi samo elektronsko na e-poštni naslov info@festival-gg.si.

Drago Plazl,
predsednik KD Graška Gora in vodja festivala


Razpis in prijavnico lahko snamete tukaj: