Kontakt

Kulturno društvo Graška Gora
Graška Gora 26
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Telefon:
03 / 891 30 00

Mobilni telefon:
031 / 614 280

E-pošta:
info@festival-gg.si


Novice in dogodki

21. februar 2018

Sporočilo za javnost o anonimnem naboru besedil za skladbe narodno-zabavnega žanra za festival GRAŠKA GORA POJE IN IGRA 2018

Kulturno društvo Graška Gora bo v skrbi za kvalitetna besedila narodno – zabavnih skladb na festivalu Graška Gora poje in igra 2018, do 20. marca 2018, v anonimnem postopku zbiralo še ne-uglasbena in neobjavljena besedila.

Ansambli, ki želijo na festivalu sodelovati s kvalitetnim besedilom, bodo imeli (od predvidoma 26. 3. 2018 dalje) možnost izbire kvalitetnega besedila iz nabora prejetih besedil pri organizatorju. Koliko kvalitetnih besedil bo na voljo pri organizatorju, bo odvisno od tega, kako se bodo odzvali pisci besedil.

Postopek je plod večmesečnih snovanj z nekaterimi uveljavljenimi avtorji in člani Društva pesnikov slovenske glasbe.

Besedila pošljite na naslov Kulturno društvo Graška Gora, Graška Gora 26, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu.

Besedila morajo biti v slovenskem jeziku in morajo ustrezati uveljavljenim jezikovnim standardom za ta glasbeni žanr in sicer za festivalske skladbe, zvrsti polke ali valčka, v običajni dolžini, vendar ne več, kot 4 minute.

Vsakdo lahko pošlje svoja besedila na ta nabor, z upoštevanjem spodnjih navodil:

  1. Avtorice in avtorji naj posamezna besedila v dveh natisnjenih izvodih pošljejo v zaprti kuverti na naslov organizatorja. V vsaki pošiljki je lahko samo eno besedilo.
  2. Vsak avtor lahko na ta način pošlje največ dve besedili.
  3. Vsako besedilo naj bo na vsakem izvodu označeno samo s šifro. Besedila označena z imenom in priimkom avtorja, bo organizator izločil.
  4. Poleg dveh izvodov besedila mora avtor v kuverto vložiti še eno, zapečateno kuverto, označeno z isto šifro. Svoje avtorske podatke (ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefon), naj vloži v kuverto in jo zapečati.
  5. Avtor lahko na besedilu označi tudi zvrst skladbe: polka ali valček.
  6. Postopek odpiranja, ocenjevanja, vročanja izbranih besedil ansamblom in obveščanje avtorjev, bo v anonimnem postopku opravila pristojna oseba organizatorja, ki bo tudi član strokovne komisije organizatorja za izbor najboljšega besedila festivala.
  7. Pristojna oseba s strani organizatorja, določena za ta namen, je literarni ustvarjalec in pisec besedil Peter Rezman. Za pojasnilo morebitnih nejasnosti v tem sporočilu, je na voljo njegov e-naslov: peter.rezman@gmail.com.

Po končanem izboru avtorji neizbranih besedil prosto razpolagajo s svojimi besedili.

Organizator ne pozna avtorstva besedil do končne izbire ansamblov za tekmovalni program na festivalu in nima do piscev besedil nobenih materialnih obveznosti.

Urejanje obveznosti, ki izhajajo iz avtorskih pravic, urejata med sabo avtor-ica besedila in ansambel samostojno.